Obchodní podmínky

Tyto smluvní podmínky ("Smlouva") stanovují všeobecné podmínky vašeho používání webových stránek shop.groot-craft.eu a všech souvisejících produktů a služeb. Tato smlouva je právně závazná mezi vámi uživatel a tímto provozovatelem serveru. Pokud uzavíráte tuto smlouvu jménem podniku nebo jiné právnické osoby, prohlašujete, že máte oprávnění zavázat tento subjekt k této smlouvě, v takovém případě pojmy "Uživatel", "vy" nebo "váš" odkazují na takový subjekt. Pokud takové oprávnění nemáte nebo pokud nesouhlasíte s podmínkami této smlouvy, nesmíte tuto smlouvu přijmout a nesmíte přistupovat k webovým stránkám a službám a používat je. Přístupem a používáním webových stránek a služeb potvrzujete, že jste si přečetli, porozuměli a souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami této smlouvy. Berete na vědomí, že tato Smlouva je smlouvou mezi Vámi a Provozovatelem, i když je elektronická a není Vámi fyzicky podepsána, a upravuje Vaše používání Webových stránek a Služeb.

Požadavek na věk

Abyste mohli používat webové stránky a služby, musíte být starší 13 let. Používáním webových stránek a služeb a souhlasem s touto smlouvou zaručujete a prohlašujete, že je vám nejméně 13 let nebo máte povolení zákonného zástupce. 

Sporů

Vznik, výklad a plnění této Smlouvy a veškeré spory z ní vyplývající se řídí hmotným a procesním právem České republiky bez ohledu na její kolizní nebo kolizní normy a v rozhodném rozsahu na právo České republiky. Výlučnou jurisdikcí a místem konání žalob souvisejících s předmětem této smlouvy jsou soudy se sídlem v České republice a vy se tímto podřizujete osobní příslušnosti těchto soudů. Tímto se vzdáváte jakéhokoli práva na soudní řízení před porotou v jakémkoli řízení vyplývajícím z této smlouvy nebo s ní souvisejícím. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se na tuto smlouvu nevztahuje.

Přijetí těchto podmínek

Potvrzujete, že jste si přečetli tuto smlouvu a souhlasíte se všemi jejími podmínkami. Přístupem a používáním webových stránek a služeb souhlasíte s tím, že budete vázáni touto smlouvou. Pokud nesouhlasíte s dodržováním podmínek této smlouvy, nejste oprávněni k přístupu nebo používání webových stránek a služeb.

Veškeré peníze, které pošlete se počítají jako dary!

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy, obavy nebo stížnosti týkající se této smlouvy, doporučujeme vám, abyste nás kontaktovali pomocí níže uvedených údajů:

[email protected]

Tento dokument byl naposledy aktualizován 16. ledna 2022